Can Mascaró
Camp de pràctiques

Camp de pràctiques cobert amb il·luminació per practicar cops de fins a 250 metres.

– 16 tees de pràctiques

– Moquetes tant per a esquerrans com per a dretans

Tee curt per a ferros

Tee mitjà per a fustes

Tee llarg per a Drive

– Màquina expenedora de fins a 6.000 boles. Funciona amb targeta sense caducitat, per a càrregues de 24 boles, amb els següents preus:

  • 2 € : 24 boles x 2 càrregues (48 boles)
  • 5 € : 24 boles x 5 càrregues (120 boles)
  • 9 € : 24 boles x 10 càrregues (240 boles)
  • 17€: 24 boles x 20 càrregues (480 boles)

03

Putting green

– 9 forats per a practicar el putt

– Zona d’aproach

– Zona de búnquer per a practicar cops des de la sorra.

Fitting center d’ Agile (Club Maker)

Per realitzar un bon fitting de pals de golf amb diferents muntatges i varetes és necessari analitzar els resultats obtinguts en les anàlisis dinàmiques per mitjà del radar respecte a:

– Velocitat de swing

– Velocitat de bola

– Angle de sortida de la bola

– Rotació de la bola

– Distància de vol

– Rendiment del pal

– Desviació

– Punt d’impacte a la cara del pal

Junt amb una anàlisi estàtica del jugador en el què s’obtenen:

– Alçada del jugador

– Angle de stance

– Mides de les mans

– Complexió del jugador

I un anàlisi de la distribució del pes en el pal.

Tot això ell ens permet fabricar correctament el pal que cada jugador necessita per obtenir-ne un màxim rendiment del mateix i una major facilitat de joc.

Camp de 18 forats